logo

Δικαιώματα Επιβατών - Κώδικας Υποχρεώσεων και Δεοντολογίας

Δικαιώματα Επιβατών

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (E.K. 181/2011)
Βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα δικαιώματα των επιβατών για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν αφορά:
  • Την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των επιβατών, όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που προσφέρονται από τους μεταφορείς
  • Την αποφυγή διακρίσεων και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα
  • Τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες
  • Τη διεκπεραίωση καταγγελιών
  • Τους γενικούς κανόνες επιβολής της νομοθεσίας.

Κώδικας Υποχρεώσεων και Δεοντολογίας 

Οι οδηγοί υποχρεούνται:
• Να φορούν την υπηρεσιακή τους στολή
• Να συμπεριφέρνονται με ευγένεια
• Να οδηγούν χωρίς επικίνδυνους ελιγμούς, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ούτε να ξεκινούν ή να σταματούν απότομα
• Να σταματούν στις καθορισμένες στάσεις για επιβίβαση και αποβίβαση
• Να μην ανοίγουν τις πόρτες πριν ακινητοποιηθεί το λεωφορείο στη στάση, ούτε να ξεκινούν πριν επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες και κλείσουν οι πόρτες
​• Να παρέχουν τις υπάρχουσες διευκολύνσεις στο λεωφορείο και την βοήθεια τους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών με ειδικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρίες ή άλλα κινητικά προβλήματα                                      
• Να θέτουν σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν              
• Να κάνουν χρήση της κόρνας του οχήματος μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας  
• Να καταλαμβάνουν τη θέση τους στο όχημα τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τον καθορισμένο χρόνο έναρξης της διαδρομής
• Να βεβαιώνονται κατά την έναρξη κάθε δρομολογίου ότι υπάρχει επιγραφή στο πρόσθιο μέρος του οχήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός, η αφετηρία και το τέρμα της διαδρομής       
• Να τηρούν την καθορισμένη από τη Σύμβαση δρομολόγηση. Παράκαμψη της προβλεπόμενης δρομολόγησης θα πρέπει να γίνεται μόνο για ουσιαστικά σοβαρούς λόγους (π.χ. αποκλεισμός δρόμου)                                               
• Να μη μεταφέρουν ιστάμενους επιβάτες σε υπεραστικό δρόμο, σε αυτοκινητόδρομο, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και γενικά σε οποιοδήποτε δρόμο του οποίου το όριο ταχύτητας καθορίζεται πέραν των 65 χιλιομέτρων/ώρα
• Να μην καπνίζουν εντός του λεωφορείου
• Να μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο​
• Να γίνεται χρήση του ραδιοφώνου σε χαμηλή ένταση
• Να τηρούν την Κυπριακή Νομοθεσία και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της τροχαίας

Οι ελεγκτές υποχρεούνται:
• Να διενεργούν τον έλεγχο με ευγένεια και λεπτότητα
• Να ενημερώνουν τους επιβάτες για την υποχρέωση της καταβολής του κομίστρου                           
• Να ελέγχουν την καθαριότητα και τη γενικότερη κατάσταση των οχημάτων                                           
• Να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού που φέρουν τα οχήματα
 
Το επιβατικό κοινό οφείλει:
• Όσοι είναι δικαιούχοι μειωμένης τιμής εισιτηρίου, οφείλουν να επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο και το σχετικό δελτίο απόδειξης του δικαιώματος αυτού
• Όσοι είναι κάτοχοι μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών ή δελτίου ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουν  να τα έχουν μαζί τους και να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο
​• Να έχουν το εισιτήριο μαζί τους κατα την είσοδο τους στο λεωφορείο αλλά και κατα τη διάρκεια ολόκληρης της διαδρομής και να το επιδεικνύουν στους ελεγκτές σε περίπτωση ελέγχου
• Να συμπεριφέρεται με ευγένεια προς τα υπηρεσιακά όργανα του Οργανισμού
• Να επισημαίνει έγκαιρα την πρόθεσή του να επιβιβαστεί στο λεωφορείο ή να αποβιβαστεί απ’ αυτό, ως και να μεριμνά για την ασφαλή επιβίβαση, παραμονή και αποβίβαση απ’ το λεωφορείο
• Να παραχωρεί στα εμποδιζόμενα άτομα (Α.με.Α. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γονείς με μικρά παιδιά, υπερήλικες, κ.λ.π.) τη θέση του, ιδίως αν κάθονται στις 4 προβλεπόμενες, γι’ αυτά τα άτομα, θέσεις
• Να μην προκαλεί εντάσεις και προστριβές με το προσωπικό του Ο.Σ.Ε.Λ. και κυρίως με τους οδηγούς
 
logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088