logo

Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε.Λ.
• Το προσωπικό κίνησης είναι υποχρεωμένο να φέρει την υπηρεσιακή στολή (σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Ο.Σ.Ε.Λ) και να συμπεριφέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό.
• Οι οδηγοί του Ο.Σ.Ε.Λ. υποχρεούνται να σταματούν το λεωφορείο, για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών σε όλες τις στάσεις και να φροντίζουν για την επιβίβαση ή αποβίβαση του επιβατικού κοινού με την ενδεδειγμένη προσοχή και ασφάλεια, ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρίες ή άλλα εμποδιζόμενα άτομα. Στα ως άνω καθήκοντα βασικό στοιχείο αποτελεί η υποχρέωση του οδηγού να μην κινείται το λεωφορείο με ανοιχτή πόρτα, ως και να μην ανοίγει τη πόρτα για αποβίβαση επιβατών προ της ακινητοποίησης του λεωφορείου ή να μην ξεκινά πριν αποβιβαστούν ή επιβιβαστούν οι επιβάτες και κλείσει τις πόρτες.
• Οι οδηγοί, κατά την οδήγηση του λεωφορείου, υποχρεούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ., να αποφεύγουν τους αδικαιολόγητους ελιγμούς, τις υψηλές ταχύτητες, ως και τα απότομα φρεναρίσματα ή ξεκινήματα και γενικώς να οδηγούν το λεωφορείο με την ενδεδειγμένη και πρέπουσα ταχύτητα, ώστε η εκτέλεση του δρομολογίου, ως και η διέλευση του λεωφορείου από κάθε στάση, να γίνεται περίπου στον προγραμματισμένο χρόνο.
• Οι οδηγοί, κατά την διάρκεια της οδήγησης, δεν επιτρέπεται να καπνίζουν, να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή ραδιόφωνο.


 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.με.Α.) ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
• Για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (Α.με.Α.), όλα τα λεωφορεία που προμηθεύεται ο Ο.Σ.Ε.Λ, πρέπει να φέρουν σύστημα επιγονάτισης και σύστημα πρόσβασης ατόμων με αναπηρικά αμαξάκια (ράμπα), για την υποβοήθηση της επιβίβασης – αποβίβασης των ατόμων με αναπηρικά αμαξάκια, κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες, ως και των εμποδιζόμενων ατόμων.
• Ο Ο.Σ.Ε.Λ. επισημαίνει τέσσερις (4) θέσεις εντός των λεωφορείων για άτομα χρήζοντα βοήθειας (εμποδιζόμενα άτομα). Ως άτομα χρήζοντα βοήθειας θεωρούνται, τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, οι υπερήλικες, τα μικρά παιδιά, κ.λ.π. Για την επισήμανση των θέσεων αυτών, επικολλούνται εμφανώς παραπλεύρως των θέσεων αυτών ειδικά πινακίδια.
 
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ


Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
• Όλα τα λεωφορεία του Ο.Σ.Ε.Λ. παρέχουν την απαιτούμενη, από τις κείμενες διατάξεις, άνεση και ασφάλεια μετακίνησης των επιβατών.
• Με εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας, τα λεωφορεία του Ο.Σ.Ε.Λ. δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν παρά μόνο στις προκαθορισμένες, προς τούτο, στάσεις.
• Τα λεωφορεία σταθμεύουν τον απαραίτητο χρόνο πλησίον των πεζοδρομίων, για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών.
• Στα λεωφορεία μεγάλου τύπου (CITARO) οι επιβάτες υποχρεούνται να επιβιβάζονται από την μπροστά θύρα του λεωφορείου και να αποβιβάζονται από την μεσαία.
• Το προσωπικό κίνησης οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετική με τη συγκοινωνία, αποφεύγοντας τις συζητήσεις και τους διαπληκτισμούς με το επιβατικό κοινό.
• Οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν την υπηρεσιακή στολή και να είναι επιμελημένοι ως προς την εμφάνιση τους.
• Οι οδηγοί οφείλουν να προσέρχονται ξεκούραστοι για την ανάληψη εργασίας, να μην κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα οδήγησης.
• Οι οδηγοί υποχρεούνται για την ασφαλή και συνετή οδήγηση του λεωφορείου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κυκλοφορίας και του οδικού δικτύου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
• Οι οδηγοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την επιβίβαση Α.με.Α. (με κινητικά προβλήματα, πρόβλημα όρασης, κ.λ.π.), ως και άλλων ατόμων που χρήζουν βοηθείας (έγκυες, υπέργηροι, υπέρβαροι, επιβάτες με μικρά παιδιά, κ.λ.π.) και να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά τους (παραχώρηση θέσης, ασφάλεια αναπηρικού αμαξιδίου, κ.λ.π.)
• Οι οδηγοί οφείλουν να εκτελούν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια σύμφωνα με το, κάθε φορά, εγκεκριμένο πρόγραμμα και σε έκτακτες καταστάσεις (κυκλοφοριακή συμφόρηση, βλάβη λεωφορείου, κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Ο.Σ.Ε.Λ.

Β΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
• Επιτρέπεται η μεταφορά αποσκευών, εφόσον μπορούν να μεταφερθούν με ευθύνη του κατόχου τους. Οι αποσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου – εξόδου των επιβατών και επικύρωσης εισιτηρίων, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των επιβατών. Μικροαποσκευές θα πρέπει να κρατούνται και όχι να φέρονται στους ώμους (π.χ. σακίδια).
• Η μεταφορά «καροτσιών λαϊκής» επιτρέπεται κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου οργάνου του Ο.Σ.Ε.Λ., λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος και την ασφάλεια των επιβατών. Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με «καρότσι λαϊκής».
• Η επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών με αποσκευές σε λεωφορεία γίνεται μόνο από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).
• Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στις αποσκευές τους και να φροντίζουν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά όπλων ή εκρηκτικών ή εύφλεκτων, επικίνδυνων, αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και αντικειμένων, καθώς και η μεταφορά αντικειμένων ή αποσκευών, τα οποία λόγω του όγκου ενοχλούν τους επιβάτες ή μπορούν να προξενήσουν φθορά στο όχημα και εν γένει αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων.
 
 
Γ΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
• Στα λεωφορεία δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά σπαστών – αναδιπλούμενων ποδηλάτων μεγέθους έως 20’’, εφόσον αυτά τοποθετούνται εντός ειδικής αποθηκευτικής θήκης – χειραποσκευής (με ιμάντες ασφάλισης και χωρίς να εξέχουν μηχανικά μέρη), εκ της οποίας δεν προκαλούνται κίνδυνοι για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών. Οι κάτοχοι των ως άνω σπαστών και σε θήκη ασφαλείας ποδηλάτων πρέπει να βρίσκονται δίπλα σ΄ αυτά και να φροντίζουν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

Δ΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
• Στα λεωφορεία τα παιδικά καρότσια μεταφέρονται κλειστά. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός τους προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά μόνον εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.
• Στην περίπτωση αυτή ο συνοδός υποχρεούται :
α. Να επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).
β. Να τοποθετήσει το καρότσι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ενοχλεί τη διέλευση και κίνηση άλλων επιβατών εντός του οχήματος.
γ. Να βρίσκεται πλησίον του καροτσιού, να το κρατά και γενικά να φροντίζει για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
δ. Το παιδί να είναι δεμένο και το καρότσι να φέρει φρένο.

Ε΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ
Επιτρέπεται δια των λεωφορείων του Ο.Σ.Ε.Λ. :
• Η μεταφορά μόνο μικρών κατοικίδιων ζώων μέσα σε ειδικά καλάθια διαστάσεων μέχρι 70Χ40Χ50 εκατοστά
• Η μεταφορά μικρών σκύλων, εφόσον φέρουν φίμωτρο και καρτέλα που να αναφέρει τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και
• Η επιβίβαση σκύλων «οδηγών τυφλών»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
• Ο Ο.Σ.Ε.Λ. υποχρεούται στην ασφάλιση, για την περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, των επιβατών που μεταφέρει με τα λεωφορεία του, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ως και κατά το χρόνο επιβίβασης στο λεωφορείο και αποβίβασης απ' αυτό.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Κάθε επιβάτης και γενικά κάθε πολίτης, δύναται να απευθυνθεί εγγράφως στον Ο.Σ.Ε.Λ. (στην διεύθυνση Λεωφόρος Λυκαβητού 93 2401 Έγκωμη, Τ.Θ.23479) ή τηλεφωνικά (στο τηλεφωνικό  κέντρο 77777755), ή μέσω INTERNET (στην ηλεκτρονική σελίδα www.osel.com.cy) και να διατυπώσει οποιοδήποτε αίτημα, υπόδειξη, κ.λ.π., σε σχέση με το παρεχόμενο, από τον Ο.Σ.Ε.Λ., συγκοινωνιακό έργο.
• Κάθε υπάλληλος του Ο.Σ.Ε.Λ, που επικοινωνεί άμεσα με πολίτη, δεχόμενος το αίτημα ή τη διαμαρτυρία κ.λ.π., για θέμα το οποίο άπτεται του έργου του Ο.Σ.Ε.Λ. ή συνιστά διαφορά του πολίτη με τον Οργανισμό, είναι υποχρεωμένο είτε να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα ή σε περίπτωση αδυναμίας ή αναρμοδιότητας να το προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αντιμετώπιση με άμεση προτεραιότητα, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. 
logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088